Gaularfjellet – Flatheim
LightWEB
English
Flatheim
Flatheim | Historiekiosken4H-gard |
På Flatheim kan du finne roen, her kan du oppleve naturen veldig nær. Fjella, elva, skogen, lyset og lydane. Du kan sove i gode senger, eller du kan slå opp telt og leve det gode liv, med utedo, vatn frå elva og eld på grua.

Her kan du ta ein lang eller kort vandring langs det verna Gaularvassdraget på den godt tilrettelagte Fossestien.
Om du heller vil ha guiding på topptur eller stølstur kan vi tilby det. Eller du kan gå åleine om det passar deg best.

Eller du kan prøve fiskelykka. Fiskekort kan kjøpast hos oss.

Vi likar å ta vare på historie og tradisjon, syne det fram og bruke det. På garden og i husa kan du sjå og oppleve mykje historie, som brukskunst og møblar, ja, rett og slett eit nostalgisk miljø som er med inn i vår tid. 
I hagen har vi høner og hanar, ender, kaninar, marsvin og vaktlar. Vi har sauer og lam på beite.
I skogen er masse fugl, og vi har laga ei fugleløype, der du kan sjå og lære om dei.

Ved elva har vi ein gapahuk med leikeplass, grue og sjusteinsovnar. På elvekanten finst også eit lysthus med grill og ein vedfyrt badestamp som kan leigast etter avtale. Våre gjester kan sjølvsagt benytte seg av desse fasilitetane om dei ynskjer.   
 
Eit av husa i tunet er eit gammalt tømmerhus, der delar av huset er frå 1500-talet. Huset er freda. I dette huset er det rom for overnatting i 2. etg og selskapslokale i 1. etg. Gjennom sommaren har vi kafè i dette huset. Ved vegen står framleis deler av ein bensinstasjon frå 1963-64. Den vesle bygningen har den typiske arkitekturen frå  50/60-talet, og her sel vi is, forfriskningar, gaveartiklar mm. På fjellet har vi også eit stølshus som kan leigast på forespurnad.

Like ved har vi eit skileikanlegg. Dette har tautrekk, varmestove og område for jibbing. Ope 3 dagar i veka når snømengda tilseier det.

 

Velkommen til oss!
Historie
Garden Hov har truleg hatt busetjing tilbake til høgmellomalderen, dvs 1050-1350. I Seinmellomalderen Slåttene som er dei øvste bruka på garden vore øydejord. Utover 1800-talet auka busetjinga, og fleire bruk brei rydda og delte frå hovudbruket. I 1949 vart dette bruket, Flatheim, frådelt som eit eige bruk. Huset som no står på bruket, var innflyttingsklart i desember 1949. I huset var det blant anna drive pensjonat. Vegen over Gaularfjellet opna i 1938, og dette vart då hovudvegen gjennom fylket. Tidleg på 60-talet vart det også starta opp med bensinstasjon. Det var også ein liten driftsbygning på bruket. Denne vart riven, og erstatta med ein ny og større midt på 80-talet.

Drifta på garden har alltid vore basert på ein kombinasjon av jordbruk, reiseliv og noko arbeid utanfor garden.
Kiosken

Kiosken er ein del av det som tidlegare var ein bensinstasjon her på Flatheim. Denne byggestilen var vanleg på slutten av 50-talet og begynnelsen av 60-talet på bensinstasjonar. Det er etterkvart få slike att å sjå langs vegane. Denne var bygd i 63. Vi vurderer den som bevaringsverdig, og eit spor i historien om vegen over Gaularfjellet. For nokre år sidan fekk vi ein liten slump pengar frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune til å gjere litt restaureringsarbeid. Kiosken blir fortsatt brukt til det den var bygd for. Om sommaren sel vi is og brus, og litt andre spennande varer, både lokalprodusert, heimelaga og bortelaga.

4H-gard
 

Garden er godkjent som 4H-gard. Det vil sei at den er godkjent etter fleire ulike kriterier. Dette er kriterier som går på drift og aktivitetstilbud, sikkerhet og risikovurderingar, mattilsynet m.fl. Garden har samarbeidsavtale med utvalde 4H-klubbar. Desse klubbane får ekstra gode vilkår for å nytte garden i sitt arbeid.

LightWeb

Flatheim

Adresse: N-6978  Viksdalen
Telefon: +47 57 72 00 18
Mobil: +47 992 46 066 / 913 88 622

Webside: www.gaularfjellet.no


 
Tilbakemeldinger 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll inn din e-mail adresse for å motta vårt nyhetsbrev!


© LightWeb